Kochani!
Pewnie zastanawiacie się, co w związku z obecną sytuacją, z planami na sezon misyjny 2020. Zdajecie sobie doskonale sprawę, że trudno jest planować cokolwiek w obliczu tak wielu pytań i niejasności. Są jednak pewniki, o których chcemy Was poinformować:


1. Możemy potwierdzić z całą mocą, że nasze pragnienia misyjne się nie zmieniają. TAK, chcemy działać, chcemy planować misje, chcemy szukać sposobów, by razem z Wami głosić Ewangelię naszemu narodowi. 

2. Chcemy zapewnić, że rozważamy różny przebieg sytuacji i planujemy rozwiązania, które zapewnią o możliwości przeprowadzenia działań misyjnych w sposób mądry i bezpieczny

3. Plany i terminy misji powinny pojawić się najpóźniej w końcówce maja. 

Bądźcie z nami w modlitwie, w rozmowach. Wierzymy że ten czas, który przeżywamy, może wzmocnić nas, jako misję. Wierzymy w to, że kiedy razem zawołamy do Boga, by nas wysłał, to On nas wyśle!!!

Może stanie się to w sposób inny, niż do tej pory, ale czy inaczej oznacza gorzej?! 

Jeśli to będzie zgodne z Jego wolą, to będzie NAJLEPIEJ. 

Kochani!
Pewnie zastanawiacie się, co w związku z obecną sytuacją, z planami na sezon misyjny 2020. Zdajecie sobie doskonale sprawę, że trudno jest planować cokolwiek w obliczu tak wielu pytań i niejasności. Są jednak pewniki, o których chcemy Was poinformować:


1. Możemy potwierdzić z całą mocą, że nasze pragnienia misyjne się nie zmieniają. TAK, chcemy działać, chcemy planować misje, chcemy szukać sposobów, by razem z Wami głosić Ewangelię naszemu narodowi. 

2. Chcemy zapewnić, że rozważamy różny przebieg sytuacji i planujemy rozwiązania, które zapewnią o możliwości przeprowadzenia działań misyjnych w sposób mądry i bezpieczny

3. Plany i terminy misji powinny pojawić się najpóźniej w końcówce maja. 

Bądźcie z nami w modlitwie, w rozmowach. Wierzymy że ten czas, który przeżywamy, może wzmocnić nas, jako misję. Wierzymy w to, że kiedy razem zawołamy do Boga, by nas wysłał, to On nas wyśle!!!

Może stanie się to w sposób inny, niż do tej pory, ale czy inaczej oznacza gorzej?! 

Jeśli to będzie zgodne z Jego wolą, to będzie NAJLEPIEJ. 

GENERACJA PLUS

Generacja Plus jest Misją, która od ponad 15 lat działa na terenie całej Polski, tworząc przestrzeń do rozwoju pokolenia młodych ludzi, szukających tożsamości i celu.

W sercu misji  kluczowe miejsce zajmuje osoba Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że to On nadaje naszemu życiu wartość i sens. Właśnie tym chcemy dzielić się, organizując konferencje, misje, spotkania, warsztaty i happeningi. 

Współpracujemy ze szkołami, kościołami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi wspólnotami, miastami, grupami młodzieży. Jest tak wiele możliwości, przez jakie możemy razem działać!

Konferencje oraz szkolenia dla młodzieży i Kościołow

CO ROBIMY W GENERACJI PLUS?

Tygodnie misyjne podczas wakacji

Prelekcje w szkołach i ośrodkach

GENERACJA
PLUS

Generacja Plus jest Misją, która od ponad 15 lat działa na terenie całej Polski, tworząc przestrzeń do rozwoju pokolenia młodych ludzi, szukających tożsamości i celu.

W sercu misji  kluczowe miejsce zajmuje osoba Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że to On nadaje naszemu życiu wartość i sens. Właśnie tym chcemy dzielić się, organizując konferencje, misje, spotkania, warsztaty i happeningi. 

Współpracujemy ze szkołami, kościołami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi wspólnotami, miastami, grupami młodzieży. Jest tak wiele możliwości, przez jakie możemy razem działać!

CO ROBIMY W GENERACJI PLUS?

Konferencje oraz szkolenia dla młodzieży i Kościołow

Tygodnie misyjne podczas wakacji

Prelekcje w szkołach i ośrodkach

PRZESŁANIE

Każdy z nas upada, robi złe rzeczy, popełnia błędy i dokonuje niewłaściwych decyzji. Nasza natura każe nam być skupionymi na sobie, prowadząc do działań, które często krzywdzą ludzi dookoła i nas samych. Taki stan odsuwa nas od doskonałego i świętego Boga, skazuje nas na wieczne życie… bez Niego. 

Jednak Bóg, przez swoją miłość do nas, oddał swojego Syna – Jezusa, aby ten, umierając na krzyżu, zapłacił za nasze winy. Dzięki temu każdy kto w Niego uwierzy może być zbawiony i zyskać nowe życie. 

Dzięki łasce trzymaliśmy coś, na co nigdy nie bylibyśmy w stanie sami zasłużyć. Uważamy, że to najlepsza wiadomość jaką możemy przekazać, dlatego chcemy się tym dzielić! 

Więcej znajdziesz bezpośrednio w liście od Boga - w Biblii

PRZESŁANIE

Każdy z nas upada, robi złe rzeczy, popełnia błędy i dokonuje niewłaściwych decyzji. Nasza natura każe nam być skupionymi na sobie, prowadząc do działań, które często krzywdzą ludzi dookoła i nas samych. Taki stan odsuwa nas od doskonałego i świętego Boga, skazuje nas na wieczne życie… bez Niego. 

Jednak Bóg, przez swoją miłość do nas, oddał swojego Syna – Jezusa, aby ten, umierając na krzyżu zapłacił za nasze winy. Dzięki temu każdy kto w Niego uwierzy może być zbawiony i zyskać nowe życie. Dzięki łasce otrzymaliśmy coś, na co nigdy nie bylibyśmy w stanie sami zasłużyć. Uważamy, że to najlepsza wiadomość jaką możemy przekazać, dlatego chcemy się tym dzielić! 

Więcej znajdziesz bezpośrednio w liście od Boga - w Biblii

BIURO MISJI

Misja GENERACJA PLUS
ul. Gliwicka 267
40-862 Katowice

Misja jest Agendą Kościoła
Zielonoświątkowego w Polsce.
www.kz.pl

KONTAKT

Dyrektor: Maria Marszałek

Tel. 698-021-482

E-mail: generacjaplus.info@gmail.com

NIP 739-376-50-38

 

WSPARCIE

Numer konta:  70 2490 0005 0000 4500 1631 0735 (Alior Bank)

Prosimy o wykonywanie przelewów z tytułem: Darowizna na działalność misji + podtytuł

KONTAKT

Dyrektor: Maria Marszałek

Tel. 698-021-482

E-mail: 

generacjaplus.info@gmail.com

NIP 739-376-50-38

 

BIURO MISJI

Misja GENERACJA PLUS
ul. Gliwicka 267
40-862 Katowice

Misja jest Agendą Kościoła
Zielonoświątkowego w Polsce.
www.kz.pl

WSPARCIE

Numer konta:  70 2490 0005 0000 4500 1631 0735 (Alior Bank)

Prosimy o wykonywanie przelewów z tytułem: Darowizna na działalność misji + podtytuł